The highest life is mathematics

گفته بود خوشبختانه باران ارث پدری هیچ‌کس نیست، من فکر می‌کنم ادبیات هم اینگونه است. اما مطمئنم که فلسفه اینگونه نیست، فلسفه به تعداد فیلسوفان پدر دارد یعنی فلسف...

تابوت عهد

پریشب مثل خیلی از روزها که وضع خونه آزاردهنده‌ست و جای نفس‌کشیدن هم نیست عاصی شدم و به مامان گفتم: «واقعاً یکی از آرزوهام اینه که وقتی مردم هیچ‌کدوم از اعضای خو...

در حاشیه

سخته خود رو شرح‌دادن. این رو کسی می‌فهمه که از بچگی با خودش درگیر بوده و در تلاش برای فهم و شرح خودش. خیلی باید ریز شد از جزئیات نوشت ویرایش کرد. برای همین ممکن...

فهمیدن — بخش سوم

حالا بعد از دین، درس‌خوندن. چیزی که اذیتم می‌کرد. از سال دوم دبیرستان (۱۶سالگی) وقتی از امتحان فیزیک اومدم گفتم باید کاری کنم نمره‌ام خوب بشه، موفق بشم که تا آخ...

فهمیدن — بخش دوم

می‌دونی بزرگ‌شدن با من چی کرد؟ خیلی دقیق و محتاط کرد این یعنی شور و ریسک و مخصوصاً عملگرایی رو شدیداً ازم گرفت. گاهی یاد سال‌های ۲۰ تا ۲۳سالگی ۱۹ تا ۲۱سالگی می‌...

فهمیدن

The most enjoyable work in the world? Understanding NOt learning, Understanding. مسئلۀ فهمیدن مهمترین موضوعی است که اینجا باید ازش حرف بزنم. چیزی که همۀ زندگی م...

یادداشت یکم اسفند

از دیشب تا الان حوالی ساعت پنج صبح دربارۀ سجاد می‌نوشتم. بعضی از شما باید بدونید منظورم کیه و خیلی‌هاتون حتماً نمی‌دونید. متن سجاد رو خواستم رمز بذارم شاید بعضی...