در ستایش باران

وقتی دوران کارشناسی را می‌گذراندم سعی می‌کردم هر روز و هر کلاسش را خوب حس کنم، عجله‌ای برای اتمامش نداشتم، روزهای خیلی کمی داشت که بی‌حوصله و بی‌علاقه بودم. اما...

حرف‌های شب

«حرف‌های تو مال شبه، حرف‌های روز نیست» این رو دیروز پدر موقع کار که با هم گپ می‌زدیم گفت. پدر هر چی تو دلش بیاد مستقیم بدون سبک و سنگین کردن می‌زنه. این نمی‌تون...