تابوت عهد

پریشب مثل خیلی از روزها که وضع خونه آزاردهنده‌ست و جای نفس‌کشیدن هم نیست عاصی شدم و به مامان گفتم: «واقعاً یکی از آرزوهام اینه که وقتی مردم هیچ‌کدوم از اعضای خو...

حرف‌های شب

«حرف‌های تو مال شبه، حرف‌های روز نیست» این رو دیروز پدر موقع کار که با هم گپ می‌زدیم گفت. پدر هر چی تو دلش بیاد مستقیم بدون سبک و سنگین کردن می‌زنه. این نمی‌تون...