حرف‌های شب

«حرف‌های تو مال شبه، حرف‌های روز نیست» این رو دیروز پدر موقع کار که با هم گپ می‌زدیم گفت. پدر هر چی تو دلش بیاد مستقیم بدون سبک و سنگین کردن می‌زنه. این نمی‌تون...

چند قدم به پیش

این روزها — هفته‌ی سوم شهریور — وضعیّت و شرایط در محیط (جامعه) برای کسی که در ایران است گویا است، تعریفی ندارد. شاید از جهاتی بدتر از قبل شده. من که نه آدمی اجت...