یادداشت دهم دی

دیروز بدنم از ظهر علائم بیماری را نشان می‌داد، عصر خیلی شدت گرفت آنقدر که اتاق دور سرم گاهی خیلی بد می‌چرخید،  خیلی کم پیش می‌آید به این شدت بدحال باشم یا هرگز ...