حرف‌های شب

«حرف‌های تو مال شبه، حرف‌های روز نیست» این رو دیروز پدر موقع کار که با هم گپ می‌زدیم گفت. پدر هر چی تو دلش بیاد مستقیم بدون سبک و سنگین کردن می‌زنه. این نمی‌تون...